LOGIN   NAIA     

 

 

 


 
 

 

Правила:

 

(До сега каквото било било ...)

I. Клан правила

1. Постъпването в клана е доброволно ! (след кратко интервю или препоръки от член на клана)
2. Да си член на клана означава, че си съгласен с определени правила и стратегия на група хора обединени от обща цел. (прочети теория на клановете)
3. Всеки член на клана има равни права и задължения, без значение от пол, религия, възраст или националност. ОСНОВЕН ПРИНЦИП на този калн е: Взаимопомощ и разбирателство !
4. При нападение на член от клана веднага му се оказва помощ. Нападението на член от клана е нападение на целия клан ! (не се отнасия за случаи когато член от клана умишлено си търси поводи за PVP) Единствено CL има право да обявява война или да я прекратява.
5. Клан лидера винаги е прав! (или поне в 99% от случаите) При отсъствие на CL, неговите функции се поемат от CoLeaders. CL и CoLeaders разпределят ежедневните задачи и организират партита. Осъщестявчват връзка с другите CL от алианса и оказват всякаква помощ на членовете на клана.
6. Клан партитата са задължителни за всички членове на клана ! След партито дропа се разпределя по равно от PL. Клан партита се организират всяка вечер с цел сработване на екипа, изпълнение на куестове или просто за удоволствие.
7. Всеки член на клана може да внася /по желание/ седмична вноска за издръжка на клана /закупуване на Clan Hall и наем, подпомагане на членове на клана, закупуване на материали, рецепти и други / вноската е в съответвтвие с нивото: 40-85 – 1кк ; 85-89 – 3кк ; 90-94 – 5 кк ; 95-99 – 10кк. /внеслите пари в общата каса ще получават отчет за какво са били изразходени/
8. Неиграещ повече от 30 дена без причина член се счита за напуснал. Ако се наложи уведомявайте клан лидера!
9. Просене от хора = ИЗГОНВАНЕ!
10. Забранено е обиждането на членове от клана, алианса и играчи като цяло ! Спазвайте добрия тон и работете за доброто име на клана !
11. Забранено е "flagvaneto" между членове на кална извън местата за pvp /Arena , Coluseum/.
12. Член на клана който е напуснал без да уведоми CL, CoLeaders – влиза в черния списък !
13. Член на клана който е налуснал и е завлякал клана с итеми, пари и др. – се счита за враг и се постъпва с него както с ирачи с които сме във война !
14. Нарушаването на правилата води до: забележка, глоба, изгонване !
15. Правиалата са създадени да се спазват, също така да се нарушават !
16. Правиалта могат да се променят по всяко време, но за промените ще бивате уведомявани !

II. CWH (Clan Warehouse)

1. Всеки сам събира итеми, материали, парчета и т.н, това от което нямате нужда може да сложите в общия сандък. Всяко спонсорство е добре дошло, но не носи привилегии !
2. Права за общия сандък имат само клан лидера и заместниците !

III. Правила за новобранци

1. Изпитателен срок 1 седмица! (това правило има изключения)
2. Клана набира играчи със четвърта професия ! (това правило има изключения)
3. CL не е справочник /за това има сайтове/ четете !
6. Използвайте итемите от сайта който получавате безплатно.
7. Ако не играете повече от 1 месец се считате за напуснали.

IV. Правила за Академията

1. Академията набира играчи не по високи от 84 лвл (желателно е след 40/65 лвл)
2. На 70-75 лвл се прави спонсорски куест "Come to me" за CRP.
3. Завършилите /взели 4 професия/ получават БОНУС според CRP които носят на клана според лвл на който са влезли в академията и изпълнен спонсорски куест.
3. До завършването нямате права за титла и клан скилове, но може да разчитате на помощ и защита.
4. Ако не играете повече от 1 месец се считате за напуснали.

 

Когато мотото:

Никога не се чувствай сам -
винаги има някой, който ще ти подаде ръка!

стане мото на всеки от вас ! ще се превърнем от "банда" във FORCE !!!!!


 

 
Top